23-09-2021

Dit wordt een feestelijke dag voor onze school: dan wordt er officieel gestart met het IMC-basis project. Er is een prachtig lesprogramma gemaakt gedurende het hele schooljaar. Het programma wordt feestelijk geopend, ook wethouder Onderwijs mevrouw Van der Pas is aanwezig. Het motto van IMC is: ‘Wie met volle overtuiging zijn interesses volgt, haalt het meeste uit zijn leven.’ Jongeren, bij ons gaat het over de groepen 7 en 8, maken kennis met enthousiaste professionals en hun uiteenlopende vakgebieden. Dit wordt zo ingericht, dat er prikkelende, magische momenten ontstaan. Dat worden ervaringen die bijblijven en de horizon verbreden. Zo krijgen ze de bagage mee om te kunnen worden wie ze willen zijn en gemotiveerd hun plek in de samenleving gaan innemen. IMC doet dit op die plekken waar dat het hardst nodig is. 

IMC Basis is een programma van Stichting IMC Weekendschool. De Stichting bestaat al sinds 1998 en is inmiddels met haar onderwijsmethode via vier programma’s op ruim 60 locaties door heel Nederland actief. Het programma IMC Basis is in 2014 mede op verzoek van vragen uit het onderwijsveld ontwikkeld vanuit het driejarige buitenschoolse programma op zondag.

Tijdens de opening op donderdag 30 september van 13.15 tot 14.15 uur zullen de leerlingen van groep 7 en 8 deelnemen aan een quiz waarbij ze kennis maken met de werkwijze van het programma IMC Basis. Alle toespraken van de aanwezigen zijn omgebouwd tot verhalen over hun beroep. De kinderen mogen vragen stellen. Daarna worden ze in een quiz bevraagd over wat ze hebben gehoord en opgehaald. Tot slot zal een openingshandeling plaatsvinden, waar ook de winnaar van de quiz bekend wordt gemaakt en een feestelijke toost worden uitgebracht op de start van de samenwerking in Veghel. 

Wij geloven dat elk kind het recht heeft om met plezier naar school te gaan en dat elk kind het verdient om alle kansen te krijgen. Met IMC-basis op onze superleuke school bouwen wij samen met de kinderen aan hun toekomst!