12-03-2021

We zijn onlangs begonnen met het nieuwe thema van Blink (wereldoriëntatie). We zijn gedoken in de wereld van de professoren en onderzoekers binnen het thema ‘Grote experimenten!’   De kinderen van groep 5 en 6 hebben het over wonderlijke uitvindingen en leren bijvoorbeeld dat een uitvinding een probleem oplost, dat er in de prehistorie al uitvindingen werden gedaan en dat bij sommige uitvindingen de techniek van dieren wordt afgekeken. Tijdens het eigen onderzoek gaan de leerlingen zelf een uitvinding bedenken. Wij zijn natuurlijk reuze benieuwd met welke vernieuwende, verrassende dingen zij gaan komen. Groep 7 en 8 verdiepen zich in ‘De experimentele keuken’. Ze doen proefjes met eten, maken een gerecht, stellen zichzelf daarbij een vraag over een natuurkundig verschijnsel waar ze zich over verbazen en gaan op zoek naar het antwoord!