29-01-2021

Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. Onze school gaat daarom de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Lees hier de nadere toelichting!