18-02-2020

Voorlezen is een feest, dat werd maar eens ondervonden op onze school. De burgemeester van Meierijstad, de heer Kees van Rooij heeft voorgelezen in de kleutergroepen van De Vijfmaster. Dit was in het kader van de voorleesdagen. De burgemeester had er zichtbaar plezier in en de kinderen vonden het geweldig, hij is een geboren verteller!