26-03-2019

Wethouder Coby van der Pas overhandigde op donderdag 21 maart het vignet ‘Gezonde School’ aan directeur Ellen Vos. De Vijfmaster is de vijfde school in Meierijstad die het certificaat in ontvangst mag nemen. Binnen het thema gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen
bewegingsonderwijs en extra aandacht voor inactieve leerlingen. Maar ook het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de school. De school is trots op het behalen van het vignet. Vanaf nu prijkt op de school het logo Gezonde School naast het logo Europees schoolfruit. Zo kan iedereen zien dat basisschool De Vijfmaster een gezonde school is. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

www.gezondeschool.nl

Voorafgaand was er een theaterworkshop (Hapstappoepfabriek) voor alle leerlingen, waarin op een leuke manier de weg duidelijk werd die ons eten in het lichaam maakt. Daarna kwam een diëtiste vertellen wat allemaal gezond voor ons is. ’s Middags werd afgesloten met een leuke voorstelling en de uitreiking van het certificaat!