19-12-2018

Op Kerstavond is er in de H-Hartkerk een speciale viering om 17.00 uur voor de kinderen en hun ouders.

U bent van harte uitgenodigd! Meer informatie vindt u hier