27-09-2018

Begin van dit schooljaar is Kinderopvang ’t Kroontje gestart met het aanbieden van buitenschoolse opvang op de maandag, dinsdag en donderdag op basisschool De Vijfmaster, gelegen aan de Witte de Withstraat in Veghel-Zuid. Wendy van 't Kroontje vertelt enthousiast: "Wat een enorme fijne ruimte kunnen we daar gebruiken. We kunnen sporten, spelen en vooral veel plezier maken na schooltijd. Voor ouders die voorheen een ritje naar het sportpark moesten maken is er nu de mogelijkheid om opvang te regelen dichter bij huis".

De tarieven van BSO 't Kroontje blijven ongewijzigd. Tijdens de schoolvakanties blijft 't Kroontje opvang aanbieden op het sportpark, daar wordt iedere vakantie een gevarieerd vakantieprogramma georganiseerd wordt. Het is hoog tijd om iedereen eens vrijblijvend uit te nodigen om te komen kijken, spelen en ontdekken. Dat gebeurt op donderdag 11 oktober 2018. Wethouder Coby van de Pas is aanwezig zijn om op ‘gezonde wijze’ BSO De Vijfmaster officieel te openen.

De officiële opening vindt plaats om 17.00 uur. Na het ‘officiële gedeelte’ wordt informeel kennisgemaakt onder het genot van een hapje en een drankje. Om 19.00 uur wordt de avond afgesloten. Iedereen is van harte welkom op donderdag 11 oktober!